A A A

Valmynd

Jafnréttisáćtlun

 

Eftirfarandi eru drög að jafnréttisáætlun Grunnskólans á Hólmavík. Starfsmenn og nemendur skólans munu fara yfir þessi drög, breyta, bæta og færa rök fyrir áætluninni og ljúka gerð hennar fyrir vorið 2018.


Jafnréttisáætlun skóla byggir á lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10 frá 2008 og jafnréttisáætlun sveitarfélagins. Skólastjóri ber ábyrgð á gerð og eftirfylgni jafnréttistáætlunar grunnskólans.

Jafnrétti til náms

Í skólanum er unnið samkvæmt markmiðum Aðalnámskrár grunnskóla þar sem jafnrétti er einn af grunnþáttum menntunar."Allir nemendur skulu hafa sömu tækifæri til náms og möguleika á því að taka þátt í öllu skólastarfi. Lögð er áhersla á réttindi og skyldur, gagnkvæma virðingu og jákvæð samskipti kynjanna í öllum verkefnum og starfsháttum. Leitast skal við að búa nemendur undir jafna þátttöku í samfélaginu, í atvinnu og fjölskyldulífi".

 • Kennsla og viðfangsefni skulu vera fjölbreytt og höfða jafnt til drengja sem stúlkna.

 • Skoða skal með gagnrýni það námsefni sem sýnir staðlaðar kynjaímyndir eða mismunar kynjum.

 • Fræðsla um jafnrétti og mannréttindi er hluti af lífsleiknikennslu skólans.

 • Jafnréttisfræðsla fer fram í öllum árgöngum skólans.

 • Jafnréttissjónarmið skulu höfð að leiðarljósi í öllum námsgreinum.  


Telji nemandi að jafnrétti sé brotið í Grunnskóla skal hann leita til umsjónarkennara eða skólastjóra.  


Hvernig getum við sannað að í okkar skóla standi nemendur jafnfætis til náms?


Launajafnrétti

Konum og körlum er starfa hjá Grunnskólanum skulu greidd jöfn laun og skulu njóta sömu kjara fyrir jafnverðmæt og sambærileg störf.


Hvernig getum við sannað að í okkar skóla sé launajafnrétti?

Laus störf, starfsþjálfun og endurmenntun

Starf sem laust er skal standa opið jafnt konum og körlum. Á því skulu einungis vera undantekningar sé til þess ætlast að viðkomandi starfsmaður sinni baðvörslu stúlkna eða drengja.

 

Stjórnendur Grunnskóla skulu tryggja að konur og karlar njóti sömu möguleika til endurmenntunar og starfsþjálfunar og til að sækja námskeið sem haldin eru til að auka hæfni í starfi eða til undirbúnings öðrum störfum.

 • Þess skal gætt að í skólanum ríki jafnlaunastefna.

 • Konur og karlar skulu hafa jafna möguleika á launuðum viðbótarstörfum innanskólans.

 • Störf í skólanum skulu auglýst þannig að einstaklingar af báðum kynjum eigi rétt til umsókna. Velja skal þann umsækjanda sem hæfastur er til starfsins á grundvelli menntunar og reynslu.

 • Þegar ráðið er í ný störf og valið stendur á milli jafn hæfra einstaklinga af gagnstæðu kyni skal ráða þann einstakling sem er af því kyni sem er í minnihluta.

 • Við gerð símenntunaráætlunar sé þess gætt að tilboð séu við hæfi beggja kynja.

 • Allir starfsmenn eru hvattir til þess að sækja námskeið eða aðra endurmenntun sem nýtist þeim í starfi.


Hvernig getum við sannað að í okkar skóla standi störf opin jafnt körlum sem konum?


Samræming fjölskyldu- og atvinnulífs

Stjórnendur Grunnskóla skulu gera nauðsynlegar ráðstafanir til að gera báðum kynjum kleift að samræma starfsskyldur sínar og skyldur gagnvart fjölskyldu.

 • Starfsmenn fái notið sveigjanleika í starfi þar sem hægt er að koma því við.

 • Konum og körlum skal gert kleift að minnka við sig vinnu tímabundið vegna fjölskylduábyrgðar.

 • Starfsmenn skulu eiga kost á hlutastörfum og sveigjanlegum vinnutíma eftir því sem aðstæður leyfa.

 • Gæta skal að vinnuramma og vinna hann í samráði við starfsfólk eins og auðið er. Starfsmenn skulu ganga að störfum sínum að afloknum veikinda- eða foreldraleyfum eins og kveðið er á um í kjarasamningum.


Hvernig getum við sannað að í okkar skóla geti bæði kyn samræmt starfsskyldur sínar gagnvart fjölskyldum sínum?

Kynferðisleg áreitni

 • Kynferðisleg áreitni er ekki liðin. Því eru fyrirbyggjandi aðgerðir og fyrirfram ákveðin viðbrögð nauðsynleg.

 • Fræðsla um kynbundið eða kynferðislegt ofbeldi tengd lífsleiknikennslu í öllum árgöngum.

Telji starfsmaður að jafnrétti sé brotið í Grunnskóla skal hann leita til trúnaðarmanns eða stjórnenda til að leita lausna. Hvernig getum við tryggt að þolandi geti leitað til einhvers sem er örugglega ekki gerandi eða tengdur honum?

Bekkjavefir

Atburđadagatal

« Júlí 2018 »
S M Ţ M F F L
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Nćstu atburđir