A A A

Valmynd

Skólaráđ Grunnskólans á Hólmavík

Skólaráð Grunnskólans á Hólmavík er samráðsvettvangur skólasamfélagsins um skólahald. Skólaráð tekur þátt í stefnumörkun fyrir skólann og mótun sérkenna hans. Skólaráð fjallar t.d. um skóladagatal, skólanámskrá skólans, árlega starfsáætlun og aðrar áætlanir sem gerðar eru um skólastarfið.

Skólaráð fær til  umsagnar áætlanir um fyrirhugaðar meiri háttar breytingar sem kunna að verða á skólahaldi og starfsemi skólans áður en endanleg ákvörðun um þær er tekin. Skólaráð fylgist einnig almennt með öryggi, aðbúnaði og almennri velferð nemenda.

Skólaráđ 2019-2020

 

Við grunnskóla skal starfa skólaráð sem er samráðsvettvangur skólastjóra og skóla­samfélags um skólahald. Skólastjóri hefur forgöngu um stofnun skólaráðs. Hann situr í skólaráði og stýrir starfi þess. Auk skólastjóra sitja í skólaráði tveir fulltrúar foreldra, tveir fulltrúar kennara, einn fulltrúi annars starfsfólks skólans, tveir fulltrúar nemenda og einn fulltrúi grenndar­samfélags eða viðbótarfulltrúi úr hópi foreldra valinn af öðrum fulltrúum skólaráðs. Staðgengill skólastjóra stýrir skólaráði í forföllum skólastjóra.

http://www.reglugerd.is/reglugerdir/allar/nr/1157-2008

http://www.heimiliogskoli.is/wp-content/uploads/2017/06/Handb%C3%B3k-um-sk%C3%B3lar%C3%A1%C3%B0.pdf


Skólaráð Grunnskólans á Hólmavík

Skólaráð Grunnskólans á Hólmavík er samráðsvettvangur skólasamfélagsins um skólahald. Skólaráð tekur þátt í stefnumörkun fyrir skólann og mótun sérkenna hans. Skólaráð fjallar t.d. um skóladagatal, skólanámskrá skólans, árlega starfsáætlun og aðrar áætlanir sem gerðar eru um skólastarfið.


Skólaráð fær til  umsagnar áætlanir um fyrirhugaðar meiri háttar breytingar sem kunna að verða á skólahaldi og starfsemi skólans áður en endanleg ákvörðun um þær er tekin. Skólaráð fylgist einnig almennt með öryggi, aðbúnaði og almennri velferð nemenda.


Símanúmer og netföng fulltrúa í skólaráði

Fulltrúar nemenda: Október 2019

Fulltrúar foreldra: Október 2019

Fulltrúar kennara: Kolbrún Þorsteinsdóttir og Esther Ösp Valdimarsdóttir.

Fulltrúi almennra starfsmanna:Jóhanna G. Rósmundsdóttir

Fulltrúi grenndarsamfélags: Nicole Krysiak


Funda- og starfsáætlun skólaráðs Grunnskólans á Hólmavík

Ágúst. Funda- og starfsáætlun skólaráðs rædd og uppfærð ef þörf þykir. Starfsáætlun skólans yfirfarin og athugasemdir teknar fyrir. Kennslufyrirkomulag útskýrt. Fyrirkomulag kynningarfunda og viðtala kennara, foreldra og nemenda yfirfarið og rætt. Mötuneytismál.  Samfelldur dagur í 1.-4. bekk  kynntur.
September. Skólanámskrárvinna yfirfarin og rædd. Foreldrafélag, kynna samstarf heimila og skóla, upplýsingamiðlun.
Október. Heimanám, starfshættir nemendaverndarráðs, fjárhagsáætlun. Framkvæmdamál.  
Nóvember. Námsmarkmið skólans m.t.t. aðalnámskrár, framkvæmd agastefnu, nemendafélag, hagsmunamál nemenda.  
Desember. Sérfræðiþjónusta, námsaðlögun, kennsluaðferðir, niðurstöður samræmdra prófa og læsisprófa. Námsmat.  
Janúar. Staða list- og verkgreinakennslu, starfsþróunaráætlun, starfsmannastefna. Staða framkvæmda við skólann.
Febrúar. Stundaskrárrammi næsta vetrar, valgreinar, starfsmannaauglýsingar skóladagatal næsta vetrar.  
Mars. Viðmiðunarstundaskrá, niðurstöður starfsmannasamtala. Námsmat. Samstarf heimila og skóla.  
Apríl. Innritun nemenda, ráðningar starfsmanna, forvarnaráætlun, skólareglur, umhverfisstefna, niðurstöður kannana.  
Maí. Sjálfsmatsáætlun. Skipan bekkjardeilda og starfsmannateyma næsta vetrar, skólahúsnæði og skólalóð, öryggi og aðbúnaður, innkaup námsgagna, matsvinna.
Júní. Ársskýrsla, drög að starfsáætlun næsta árs.

Uppfært október 2019

Fundargerđ 8. apríl 2014

Fundargerð skólanefndar má finna hér

Fundargerđ 13. febrúar 2014

FUndargerðina er hægt að finna hér.

Fundargerđ 8. janúar 2014

Starfsemi Skólaráđs 2013-2014

Eftirfarandi fulltrúar sitja í Skólaráði 2013-2014:

Hulda I. Rafnarsdóttir - Skólastjóri 
Ingibjörg Emilsdóttir - ritari
Elísa Mjöll Sigurðardóttir - Fulltrúi nemenda
Birta Rut Hauksdóttir - Fulltrúi nemenda
Hrafnhildur Guðbjörnsdóttir - Fulltrúi kennara
Ingibjörg Fossdal - Fulltrúi starfsmanna
Barbara Guðbjartsdóttir - Fulltrúi foreldra
Þuríður Signý Friðriksdóttir - Fulltrúi foreldra
NN - Fulltrúi grendarsamfélags


Starfsáætlun Skólaráðs 2013-2014Fundargerðir Skólaráðs 2013-2014:
1. fundur Skólaráðs - 30.10.13

Fundur skólaráđs 23. maí 2013

Fundur skólaráðs 23. maí 2013 kl. 15:00 á kennarastofu

Mættir: Jóhanna Ása, Ingibjörg Fossdal, Birta Rut, Barbara Ósk, Hulda Ingibjörg, Ingibjörg Emils, Hlíf, Þuríður, Hrafnhildur Þ. Fundur settur:
1. Skipulag námshópa skólaárið 2013 - 2014. Hulda kynnir skipulag námshópa næsta skólaárs.
2. Framkvæmdir á húsnæði á skólaárinu 2012 - 2013. Hulda fór yfir hvaða verkefni hafa verið unnin í vetur og hvað er framundan.
3. Foreldrakönnun. Hulda mun senda út spurninguna um skólabyrjun von bráðar.
Fleira ekki gert, fundi slitið 15:50.

Fundur skólaráđs 7. maí 2013

Fundur skólaráðs 7. maí 2013 kl. 16:00 á kaffistofu starfsmanna

Mættir: Jóhanna Ása, Hlíf, Ingibjörg Fossdal, Birta Rut, Barbara Ósk, Hulda Ingibjörg, Ingibjörg Emils., Þuríður, Hrafnhildur Þ.

Fundur settur:

1. Nemendalýðræði. Fundur skólastjórnenda með nemendaráði. Inga og Hulda héldu fund með nemendaráði áður en Arnar forstöðumaður félagsmiðstöðvarinnar lét af störfum og munu þær hitta krakkana aftur á mánudaginn og funda með þeim. Þær munu framvegis halda reglulega fundi með nemendaráði og er það skref í að virkja nemendalýðræði í skólanum

2. Sjálfsmat. Sjálfsmatið brotlenti vegna galla í könnun. Efsti svarmöguleiki féll út í fjölda spurninga. Við höfum ekki fengið nein svör úr könnuninni. Senda þarf út nýjan spurningalista um skólabyrjun næsta skólaárs. Senda þarf útskýringar með spurningum. Hulda setur upp spurningarnar og sendir á skólaráðið sem svarar öllum til baka.

3. Símenntun. Í vetur fóru starfsmenn á námskeið um einstaklingsmiðaða kennsluhætti. Jenný Gunnbjörnsdóttir frá Háskólanum á Akureyri kom til okkar og fræddi okkur. Inga og Hulda fóru á námskeið með innleiðingu Aðalnámskrár hjá Jóni Baldvin Hannessyni. Næsta skólaár munum við fara í þá vinnu að innleiða nýja Aðalnámskrá. Stefnt er að því að fá til okkar sérfræðing í námsmati og innleiðingu Aðalnámskrár. Ásamt þessu erum búin að vinna í að mennta sérkennsluna töluvert í vetur. Þær hafa nú réttindi á ýmis greiningatæki.

4. Undirbúningur og skipulag næsta skólaárs. Ósk um endurskoðun á umbótaáætlun hefur komið frá menntamálaráðuneytinu. Umbótaáætlunin er í endurskoðun og er langt komin. Skóladagatal næsta skólaárs kynnt. Sérstök athygli vakin á því að prófatímabil hafa verið felld út á haust- og miðönn.

5. Önnur mál.

a. Fyrirspurn um skóladagatal Tónskólans. Ekki tilbúið, verður gert von bráðar.

b. Næsti fundur verður haldin 23. maí, kl. 15:00

Fleira ekki gert, fundi slitið 17:05

Fundur skólaráđs 21. mars 2013

Fundur skólaráðs 21. mars 2013 kl. 17:00 á kennarastofu

Mættir: Jóhanna Ása, Ingibjörg Fossdal, Margrét Vera, Birta Rut, Barbara Ósk, Hulda Ingibjörg, Ingibjörg Emils.

Fundur settur:

1. Hlutverk skólaráðs. Barbara las upp hlutverk skólaráðs

2. Starfsáætlun skólaráðs. Hulda fór yfir starfsáætlun skólaráðs fram á vor.

3. Rýmingaráætlun Grunn- og Tónskólans á Hólmavík. Drög að rýmingaráætlun skólans ef eldur kemur upp lögð fram til kynningar.

4. Eineltisáætlun Grunn- og Tónskólans á Hólmavík. Eineltisteymi starfar við skólann. Í því eru skólastjóri, aðstoðarskólastjóri, fulltrúi sérkennslu og fulltrúi kennara. Eineltisáætlun skólans lögð fram til kynningar. Hulda fór yfir gerð áætlunarinnar og aðkomu starfsmanna að henni. Einnig voru kynnt mánaðarleg verkefni sem unnin eru í skólanum tengd forvörnum.

5. Skipulag vorannar. Árshátíð var frestað vegna mikillar nálægðar við prófatímabil og því lítill undirbúningur mögulegur til að gera hana sem flottasta. Vorhátíð verður í staðinn þann 30. maí og er ætlunin að gera allar listir áberandi. Hugmyndin er að nemendum verði dreift í hópa óháð aldri, uppákomur verði um allan bæ. Þetta verður skipulagt nánar á starfsdegi kennara þann 2. apríl. Yndislestrardagurinn færist til 4. apríl.

6. Tilnefning á fulltrúa grenndarsamfélags í skólaráði. Hlíf Hrólfsdóttir hefur verið tilnefnd sem fulltrúi grenndarsamfélags í nefndina.

7. Önnur mál. Foreldrakönnun sem lögð var fyrir foreldra á foreldraviðtalsdaginn fór í klúður vegna galla kerfinu. Efsti svarmöguleiki féll út á fjölmörgum stöðum og því er hún ekki marktæk.

Fleira ekki gert, fundi slitið 17:50

Starfsemi Skólaráđs 2012-2013

Eftirfarandi fulltrúar eru í skólaráði skólaárið 2012-2013
Hulda Ingibjörg Rafnarsdóttir - Skólastjóri
Margrét Vera Mánadóttir - Fulltrúi nemenda
Birta Rut Hauksdóttir - Fulltrúi nemenda
Hrafnhildur Þorsteinsdóttir - Fulltrúi kennara
Jóhanna Ása Einarsdóttir - Fulltrúi kennara
Barbara Guðbjartsdóttir - Fulltrúi foreldra
Þurðíður Friðriksdóttir - Fulltrúi foreldra
Hlíf Hrólfsdóttir - Fulltrúi grendarsamfélags
Ingibjörg Fossdal - Fulltrúi starfsmanna
Ingibjörg Emilsdóttir - Ritari

Bekkjavefir

Atburđadagatal

« Júlí 2024 »
S M Ţ M F F L
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Nćstu atburđir