A A A

Valmynd

Sjálfsmatsáćtlun

Vorið 2017 hófst markviss endurskoðun á skólanámskrá Grunnskólans á  Hólmavík. Í þeirri vinnu verður farið lið fyrir lið í gegnum alla lögbundna þætti skólastarfsins. Strax vorið 2018 mun vinna hefjast við að skipuleggja innra mats störf stýrihópsins til næstu 3 ára en það er sá tími sem áætlaður er til þess að meta alla þætti skólastarfsins.


Á vordögum 2018 verður innra matið skipulagt ítarlega og ákveðið með hvaða hætti skólastarfið verður metið og hvaða viðmið verða sett. Þetta ferli mun gerast samhliða gerð skólanámskrár sem er stefnumótandi og þar eru sett viðmið um gæði í skólastarfinu. Þessi viðmið eru síðan metin með markvissum hætti samkvæmt sjálfsmatsáætlun.


Sjálfsmatsáætlun:

Stjórnun tekin fyrir á haustdögum. Tímabil ágúst til desember 2018.

Skóli án aðgreiningar tekinn fyrir á vordögum 2019.

Nám og kennsla. Tekið fyrir haust 2019.

Mannauður tekinn fyrir vor 2020.

Þátttaka og ábyrgð tekin fyrir haust 2020.

Skólabragur tekinn fyrir að vori  2021.  


Umbótaáætlun

Umbótaáætlun mun birtast á vefsíðu skólans haustið  2018 eftir að fyrsti liður sjálfsmatsáætlunar Grunnskólans á  Hólmavík. hefur farið fram.

Skilgreining á innra og ytra mati

Mat hefur verið skilgreint sem „ferli sem felur í sér kerfisbundna söfnun upplýsinga sem notaðar eru til að meta gæði þeirrar þjónustu sem veitt er.“1 Í mati felst að það er felldur dómur um gæði út frá skilgreindum viðmiðum. Munurinn á innra og ytra mati hefur með stöðu matsaðila að gera. Séu þeir starfsmenn í skólanum er talað um innra mat, komi þeir að utan er talað um ytra mat. Í innra mati er það skólinn sjálfur sem leitast við að meta starf sitt að hluta eða í heild og starfsfólkið tekur þátt í öllu matsferlinu. Ytra mat beinist að skólanum og skólafólkinu og þátttaka starfsfólks er yfirleitt fyrst og fremst þess eðlis að veita upplýsingar.

INNRA MAT
Grundvallaratriði í innra mati er að það stuðli að umbótum sem bæti skólastarfið og efli skóla- þróun. Mat gefur upplýsingar um hverju þarf að breyta eða bæta til að ná þeim markmiðum sem skólinn hefur sett sér í stefnu skólans. Sú vitneskja nýtist til að skilgreina forgangsverkefni og skipuleggja aðgerðir til að koma á umbótum. Rannsóknir hafa leitt í ljós að innra mat er lykilatriði í framförum og umbótastarfi skóla . Ef innra mati er ekki sinnt sem skyldi er geta skólans til að bæta sig lítil af því að hann þekkir ekki styrkleika sína og veikleika. Ytra mat kemur ekki í stað innra mats af því að forsendur þess að skólinn nýti sér niðurstöður ytra mats til umbóta er að hann hafi áttað sig á styrk- og veikleikum sínum í gegnum innra mat. Því er mikilvægt að leggja áherslu á að efla innri matsmenningu og umbótastarf innan skólanna.

YTRA MAT
Sveitarfélög sinna mati og eftirliti með gæðum skólastarfs og láta ráðuneyti í té upplýsingar um framkvæmd skólahalds, innra mat skóla, ytra mat sveitarfélaga, framgang skólastefnu sinnar og áætlanir um umbætur. Ráðherra er heimilt að fela Menntamálastofnun að taka við upplýsingum samkvæmt þessari grein.
Sveitarfélög skulu fylgja eftir innra og ytra mati þannig að slíkt mat leiði til umbóta í skólastarfi.
Ráðuneyti eða Menntamálastofnun í umboði þess annast greiningu og miðlun upplýsinga um skólahald í grunnskólum á grundvelli upplýsinga frá sveitarfélögum og með sjálfstæðri gagnaöflun. Ráðherra er heimilt að fela Menntamálastofnun að annast verkefni.

Bekkjavefir

Atburđadagatal

« Apríl 2019 »
S M Ţ M F F L
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Nćstu atburđir