A A A

Valmynd

Sjálfsmatsáćtlun

Vorið 2017 hófst markviss endurskoðun á skólanámskrá Grunnskólans á  Hólmavík. Í þeirri vinnu verður farið lið fyrir lið í gegnum alla lögbundna þætti skólastarfsins. Strax vorið 2018 mun vinna hefjast við að skipuleggja innra mats störf stýrihópsins til næstu 3 ára en það er sá tími sem áætlaður er til þess að meta alla þætti skólastarfsins.


Þarf að uppfæra - sumar 2019. 
Viðmiðum MMS var breytt. 
Skólaárið 2019 voru ný viðmið unnin fyrir Grunnskóla Hólmavíkur. Verða birt hér. 
Innra mats skýrsla verður birt haustið 2019.

Uppfært - júní 2019 

Skilgreining á innra og ytra mati

Mat hefur verið skilgreint sem „ferli sem felur í sér kerfisbundna söfnun upplýsinga sem notaðar eru til að meta gæði þeirrar þjónustu sem veitt er.“1 Í mati felst að það er felldur dómur um gæði út frá skilgreindum viðmiðum. Munurinn á innra og ytra mati hefur með stöðu matsaðila að gera. Séu þeir starfsmenn í skólanum er talað um innra mat, komi þeir að utan er talað um ytra mat. Í innra mati er það skólinn sjálfur sem leitast við að meta starf sitt að hluta eða í heild og starfsfólkið tekur þátt í öllu matsferlinu. Ytra mat beinist að skólanum og skólafólkinu og þátttaka starfsfólks er yfirleitt fyrst og fremst þess eðlis að veita upplýsingar.

INNRA MAT
Grundvallaratriði í innra mati er að það stuðli að umbótum sem bæti skólastarfið og efli skóla- þróun. Mat gefur upplýsingar um hverju þarf að breyta eða bæta til að ná þeim markmiðum sem skólinn hefur sett sér í stefnu skólans. Sú vitneskja nýtist til að skilgreina forgangsverkefni og skipuleggja aðgerðir til að koma á umbótum. Rannsóknir hafa leitt í ljós að innra mat er lykilatriði í framförum og umbótastarfi skóla . Ef innra mati er ekki sinnt sem skyldi er geta skólans til að bæta sig lítil af því að hann þekkir ekki styrkleika sína og veikleika. Ytra mat kemur ekki í stað innra mats af því að forsendur þess að skólinn nýti sér niðurstöður ytra mats til umbóta er að hann hafi áttað sig á styrk- og veikleikum sínum í gegnum innra mat. Því er mikilvægt að leggja áherslu á að efla innri matsmenningu og umbótastarf innan skólanna.

YTRA MAT
Sveitarfélög sinna mati og eftirliti með gæðum skólastarfs og láta ráðuneyti í té upplýsingar um framkvæmd skólahalds, innra mat skóla, ytra mat sveitarfélaga, framgang skólastefnu sinnar og áætlanir um umbætur. Ráðherra er heimilt að fela Menntamálastofnun að taka við upplýsingum samkvæmt þessari grein.
Sveitarfélög skulu fylgja eftir innra og ytra mati þannig að slíkt mat leiði til umbóta í skólastarfi.
Ráðuneyti eða Menntamálastofnun í umboði þess annast greiningu og miðlun upplýsinga um skólahald í grunnskólum á grundvelli upplýsinga frá sveitarfélögum og með sjálfstæðri gagnaöflun. Ráðherra er heimilt að fela Menntamálastofnun að annast verkefni.

Bekkjavefir

Atburđadagatal

« September 2019 »
S M Ţ M F F L
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Nćstu atburđir