A A A

Valmynd

Fréttir

Skólastarf

Laus stađa hérađslögreglu

Salbjörg Engilbertsdóttir | 29. júní 2022

Laus er staða Héraðslögreglumanns á Hólmavík en starf héraðslögreglumanns er ekki bundið viðveru á lögreglustöð eins og almenns lögreglumanns heldur er það frekar bundið hvar verkefnin eru hverju sinni. Hlutverk héraðslögreglumanna er að gegna almennum löggæslustörfum, þegar á þarf að halda, og vinna undir stjórn lögreglumanna. Því er gott að eiga héraðslögreglumenn á sem dreifðu svæði og hægt er í eins víðfeðmu starfssvæði og við sinnum. Þess vegna er viljum við fá umsóknir frá einstaklingum sem geta liðsinnt okkur þegar á þarf að halda í Strandabyggð, Kaldrananeshreppi eða Reykhólasveit. Okkur langar því að fá umsóknir frá öllum sem hafa áhuga og telja sig hæf til að sinna þessu fjölbreytta starfi.

 

Umsóknarfrestur er til og með 15.07.2022

 

Hlekkur á auglýsingu um starf héraðslögreglumanns: https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/laus-storf-a-starfatorgi/auglysing/?id=29372

 

Hlekkur til að sækja um starf héraðslögreglumanns: https://radningarkerfi.orri.is/?s=29372&oj_Router=1N4IgTg9hAuIFwgPwGcC8AmAnAZgOzpAF8g

Lausar stöđur kennara

Salbjörg Engilbertsdóttir | 29. júní 2022

Grunnskólinn á Hólmavík og Leikskólinn Lækjarbrekka

 

Staða listgreinakennara skólaárið  2022-2023

Staða listgreinakennara með áherslu á sjónlistir, hönnun og smíði. Um er að ræða kennslu í 1. – 10. bekk með samkennslu hópa. Starfshlutfall 60%. Athugið að um tímabundna ráðningu til eins árs er að ræða frá 1. ágúst 2022.  


Staða leikskólakennara

Staða leikskólakennara, almennt starf á deild. Starfshlutfall er 100% og vinnutíminn frá 8:00-16:00. Æskilegt að viðkomandi geti hafið störf 8. ágúst nk. eða sem fyrst eftir það.

Grunnskólinn Hólmavík og Leikskólinn Lækjarbrekka tilheyra sameinuðum leik-, grunn- og tónskóla í Strandabyggð og starfa samkvæmt lögum og reglugerðum um grunnskóla og leikskóla, öðrum lögum er við eiga, aðalnámskrá grunnskóla og stefnu skólans. Uppeldisstefnan er jákvæður agi, skólinn er grænfánaskóli og unnið er að innleiðingu heilsueflandi skóla.

 Menntunar og hæfniskröfur:

• Kennaramenntun, leyfisbréf og hæfni til kennslu í viðeigandi skólagerð

• Góð íslenskukunnátta

• Áhugi, reynsla og hæfni í starfi með börnum

• Jákvæðni, frumkvæði og góður samstarfsvilji

• Lipurð og hæfni í mannlegum samskiptum

• Frumkvæði, sjálfstæði og sveigjanleiki í vinnubrögðum

• Reglusemi og samviskusemi

• Hreint sakavottorð

Laun eru samkvæmt samningum Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands.

Umsóknarfrestur er til 5. júlí 2022.
Sjá einnig https://alfred.is/starf/leikskolakennari-i-strandabyggd, https://alfred.is/starf/laust-starf-i-strandabyggd

Hrafnhildur Guðbjörnsdóttir skólastjóri gefur upplýsingar um starfið og tekur á móti umsóknum ásamt ferilskrá, afriti leyfisbréfa og upplýsingum um meðmælendur netfang skolastjori@strandabyggd.is

Laust afleysingastarf á skrifstofu Strandabyggđar

Salbjörg Engilbertsdóttir | 01. júní 2022

Laus er staða við afleysingar á skrifstofu Strandabyggðar.  Um er að ræða 50% stöðu við almenna afgreiðslu, innheimtu, bókhald og ýmis tilfallandi störf á tímabilinu 10:00-14:00  Æskilegt er að störf hefjist sem fyrst.  

Laun skv. samningi Sambands sveitarfélaga og Kjalar/Verk vest. Umsóknarfrestur er til og með 8. júní 2022

Nánari upplýsingar í s.451-3510 og á netfanginu strandabyggd@strandabyggd.is

Laus störf hjá Félagsţjónustu Stranda og Reykhólahrepps

Hjördís Inga Hjörleifsdóttir | 17. maí 2022

Starfsmaður óskast í félagslega heimaþjónustu í Strandabyggð og á Reykhólum

 

Starfsmaður óskast í sumarafleysingar í félagslega heimaþjónustu í Strandabyggð. Einnig vantar starfsmann í félagslega heimaþjónustu á Reykhólum.

Umsóknarfrestur er til og með 27. maí 2022.

Laun eru samkvæmt taxta Verk-Vest

Umsóknir sendist Soffíu Guðmundsdóttur, félagsmálastjóra, Hafnarbraut 25, 510 Hólmavík.

Upplýsingar eru veittar í síma 451-3510 og fyrirspurnir og umsóknir má einnig senda á felagsmalastjori@strandabyggd.is

Laust starf

Salbjörg Engilbertsdóttir | 16. maí 2022

Sveitarfélagið Strandabyggð auglýsir laust starf í Áhaldahúsi Strandabyggðar a.m.k til 30. September n.k. með möguleika á framlengingu.


Um er að ræða afar fjölbreytt og krefjandi starf þar sem Áhaldahús Strandabyggðar er með ábyrgð á eftirfarandi verkefnum:
- Vatnsveitu
- Fráveitu
- Umsjón og viðhaldi fasteigna
- Hólmavíkurhöfn
- Sorpsamlag 
- Umsjón með snjómokstri og söltun á Hólmavík
- Þjónusta stofnanir Strandabyggðar
- Fjölbreytt verkefni sem til falla


Menntunarkröfur
Kostur er að starfsmaður sé með eftirfarandi:
- Iðnmenntun
- Meirapróf ásamt auknum réttindum á krana og farmflutningaleyfi
- Vigtarréttindi


Leitað er eftir starfsmanni með ríka þjónustulund og góða samskiptahæfni. Mikilvægt er að starfsmaður sé skipulagður og geti tileinkað sér sjálfstæð vinnubrögð.


Umsóknarfrestur er til og með 23. Maí nk og þarf umsækjandi að geta byrjað sem fyrst. Umsóknum ásamt ferilskrá ber að skila í netfangið strandabyggd@strandabyggd.is eða á skrifstofu Strandabyggðar að Höfðagötu 3. Hér má finna umsóknareyðublað.


Nánari upplýsingar um starfið veitir Sigurður Marinó Þorvaldsson verkstjóri Áhaldahúss Strandabyggðar í síma 8944806.

Starf hjá Félagsţjónustu Stranda og Reykhólahrepps

Hjördís Inga Hjörleifsdóttir | 12. maí 2022

Ráðgjafi óskast í 40% starf

Félagsþjónusta Stranda og Reykhólahrepps auglýsir eftir ráðgjafa í 40% framtíðarstarf frá 1. Júní 2022. Næsti yfirmaður er félagsmálastjóri.

Meginverkefni:

 • Að vinna að stofnun atvinnuúrræðis fyrir einstaklinga með skerta starfsgetu á félagsþjónustusvæðinu.
 • Ráðgjöf í málefnum fatlaðs fólks.
 • Ráðgjöf í málefnum aldraðra.
 • Yfirumsjón með málefnum flóttamanna.

 

Menntunar og hæfniskröfur

 • Háskólamenntun sem nýtist í starfi svo sem iðjuþjálfun, félagsráðgjöf eða þroskaþjálfun.
 • Reynsla af sambærilegu starfi er kostur.
 • Góð enskukunnátta æskileg.
 • Gott vald á íslenskri tungu.
 • Frumkvæði, sjálfstæði og nákvæmni í vinnubrögðum.
 • Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum.
 • Góð alhliða tölvukunnátta.
 • Hreint sakavottorð skilyrði í samræmi við lög og reglur félagsþjónustunnar.

 

Umsóknarfrestur er til og með 23. maí 2022

Laun eru samkvæmt kjarasamningi samband íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Soffía Guðmundsdóttir, félagsmálastjóri Félagsþjónustu Stranda og Reykhólahrepps í síma 451-3510 eða felagsmalastjori@strandabyggd.is.

Umsækjendur eru beðnir um að skila inn umsóknum á tölvupóstfangið felagsmalastjori@strandabyggd.is. Með umsókn þarf að fylgja ferilskrá um fyrri störf og menntun ásamt kynningarbréfi þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningi fyrir hæfni í starfið.

Störf á Reykhólum

Hjördís Inga Hjörleifsdóttir | 04. maí 2022

Verkefnastjóri og starfsfólk óskast í vaktavinnu í skammtímavistun hjá 15 ára stúlku á Reykhólum. Mjög skemmtilegt og krefjandi starf í fallegu og rólegu umhverfi. Umsóknarfrestur er til og með 27. maí 2022.

Einnig vantar tvo sumarstarfsmenn í liðveislu með sömu stúlku í júní, júlí og ágúst. Sá möguleiki er fyrir hendi að sumarstarfsmennirnir verði áfram á Reykhólum eftir sumarið og vinni á skamtímavistuninni í framhaldi. Umsækjendur geta fengið hjálp við að finna hentugt húsnæði á staðnum, sé þess óskað.

 

Umsóknir ásamt fylgigögnum sendist Soffíu Guðmundsdóttur, félagsmálastjóra, Hafnarbraut 25, 510 Hólmavík.

 

Upplýsingar eru veittar í síma 451-3510 og fyrirspurnir og umsóknir má einnig senda á felagsmalastjori@strandabyggd.is.

Sumarstörf á Reykhólum

Hjördís Inga Hjörleifsdóttir | 19. apríl 2022

Sumarstarfsmenn óskast á Reykhólum

Reykhólahreppur óskar eftir að ráða tvo sumarstarfmenn í 75-100% starf á Reykhólum við að sinna stuðningsþjónustu hjá  stúlku, í júní, júlí og ágúst. Vinnutími væri mánudaga til föstudaga frá 9:00-15:00.

Mjög skemmtilegt og krefjandi starf sem gæti hentað vel fyrir vinkonur eða par.

Möguleiki er á 100% starfi innan hreppsins og hjálp við að finna hentugt húsnæði ef starfsmenn óska þess.

Umsóknarfrestur er til og með 6. maí.

Laun eru samkvæmt taxta Verk-Vest.

Umsóknir sendist Soffíu Guðmundsdóttur, félagsmálastjóra, Hafnarbraut 25, 510 Hólmavík. Upplýsingar eru veittar í síma 451-3510 og fyrirspurnir má einnig senda á felagsmalastjori@strandabyggd.is.

Sumarstörf hjá Strandabyggđ 2022 - Uppfćrđ frétt, frestur framlengdur til og međ 10.apríl

Salbjörg Engilbertsdóttir | 17. mars 2022


Sveitarfélagið Strandabyggð auglýsir eftir starfsmönnum í sumarstöf hjá stofnunum sveitarfélagsins sumarið 2022. Um er að ræða eftirtalin störf við þessar deildir:

Strandabyggð is open for applications for summer jobs in the municipality.

-Íþróttamiðstöð Strandabyggðar - Sportcenter and campsite

-Áhaldahús Strandabyggðar - Maintenance team

-Umsjónarmaður vinnuskóla Strandabyggðar og umhverfisverkefnum - Work school leader and environmental projects
-Umsjón sumarnámskeiða/skapandi sumarstarfa

-Leikskóli - Ath! lokað er á leikskóla í 5 vikur / Kindergarden (closed for 5 weeks during summer)
-Félagsþjónusta - Liðveisla með fötluðum börnum /Social serviced - assistance with children with special needs
-Félagsþjónusta - Liðveisla í atvinnu með stuðningi / Social services - Employment with assistance

-Félagsþjónusta - heimaþjónusta / Social services - home assistance
-Vinnuskóli Strandabyggðar 13-17 ára börn í Strandabyggð ýmis fjölbreytt störf- Work school for children

Information/Upplýsingar um störfin má nálgast hér. Umsóknarfrestur er til  miðnættis 10. apríl 2022 og umsóknum verður svarað í páskavikunni.

Umsóknum skal skilað í gegnum google forms á þessari slóð hér (apply via google forms) en eyðublað sem hægt er að prenta út og fylla út í er birt hér. Umsóknum á pappír skal skilað á skrifstofu Strandabyggðar að Hafnarbraut 25 eða á netfangið strandabyggd@strandabyggd.is.


Á umsókn skal koma skýrt fram um hvaða starf er sótt. Ef sótt er um fleiri en eitt starf skal koma fram hvaða starf er fyrsti valkostur og hvað er til vara. Jafnframt skal taka fram ef viðkomandi getur ekki unnið allt sumarið og þá hvenær starfsmaðurinn þarf frí.  Further information at the office at Hafnarbraut 25, 451-3510 or by email on strandabyggd@strandabyggd.is


Athugið að Strandabyggð er tóbaks- og vímuefnalaus vinnustaður og athugið að þau störf sem krefjast þess að unnið sé með börnum og ungmennum er krafa um hreint sakavottorð.  We are tobacco and drugfree workplace and jobs with children will require clean criminal record.

 

 

Laus stađa starfsmanns viđ félagsmiđstöđina Ozon

Salbjörg Engilbertsdóttir | 27. janúar 2022

 

Laus er 10% staða starfsmanns í félagsmiðstöðinni Ozon í Strandabyggð. Umsækjendur skulu uppfylla eftirfarandi kröfur:

 • Brennandi áhugi á félagsstarfi barna og unglinga
 • Skipulagshæfni og samskiptahæfni
 • Umsækjendur skulu hafa hreint sakavottorð.

Umsóknarfrestur er til 2. febrúar 2022.

 

Nánari upplýsingar veitir:

Salbjörg Engilbertsdóttir skrifstofustjóri s.4513510 og á netfanginu salbjorg@strandabyggd.is

 

Umsóknum með starfsferilsskrá og afrit prófskírteina þar sem við á ásamt upplýsingum um meðmælendur á netfangið strandabyggd@strandabyggd.is eða á Strandabyggð Hafnarbraut 25, 510 Hólmavík.

Eldri fćrslur

Könnun

Facebook

Atburđadagatal

Nćstu atburđir

Vefumsjón