A A A

Valmynd

Fréttir

Skólastarf

Umhverfis- og skipulagsnefnd fundur 3. ágúst 2023

Fundur var haldinn í Umhverfis- og skipulagsnefnd Strandabyggðar fimmtudaginn 3. maí 2023, kl. 16:30 í Hnyðju, Höfðagötu 3, á Hólmavík.
Fundinn sátu: Matthías Sævar Lýðsson formaður, Ragnheiður Hanna Gunnarsdóttir, Þröstur Áskelsson, Atli Már Atlason, Guðrún Þorvaldsdóttir boðaði forföll og Valgeir Örn Kristjánsson mætir í hennar stað. Þorsteinn Óli Viðarsson, áheyrnarfulltrúi ungmennaráðs mætti ekki og Salbjörg Engilbertsdóttir sem ritar fundargerð.


Gengið var til dagskrár.

1. Umsókn um stað fyrir rafhleðslustöðvar frá Orkubúi Vestfjarða.

Umhverfis og skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að samþykkja umsóknina en benda jafnframt umsækjendum að gæta að nálægð við íbúabyggð og að stöðin trufli ekki aðra þjónustu á svæðinu.


2. Minnisblað skipulagsfulltrúa um stöðu mála varðandi nýbyggingar við Víkurtún 19-25.

Fram hafa komið athugasemdir við staðsetningu húsanna,þau snúi öfugt og staðsetning sé óhentug bæði með tilliti til íbúa í næstu húsum, einnig að útsýni allra íbúa í húsinu sé skert. US nefnd telur að grenndarkynning sé ekki marktæk fyrr en endanleg staðsetning byggingar og hönnunargögn liggi fyrir. Til frekari skýringar fylgir hér minnisblað frá skipulagsfulltrúa:

Ekki er gert ráð fyrir að vinna deiliskipulag vegna nýrra lóða við Víkurtún og Kópnesbraut og því þarf að grenndarkynna byggingarleyfisumsóknir sbr. 44. gr. skipulagslaga. Grenndarkynning byggingarleyfis á við á báðum þessum svæðum.


44. gr. Grenndarkynning.
[Þegar sótt er um byggingar- eða framkvæmdaleyfi fyrir framkvæmd sem er í samræmi við aðalskipulag en deiliskipulag liggur ekki fyrir getur sveitarstjórn eða sá aðili sem heimild hefur til fullnaðarafgreiðslu mála, sbr. 6. gr., ákveðið að veita megi leyfi án deiliskipulagsgerðar ef framkvæmdin er í samræmi við landnotkun, byggðamynstur og þéttleika byggðar. Skal skipulagsnefnd þá láta fara fram grenndarkynningu.


Grenndarkynning getur farið fram samhliða auglýsingu aðalskipulagsbreytinga - því breytingartillagan skilgreinir landnotkunina og þéttleika byggðar. Byggingarleyfi þurfa að vera í samræmi við aðalskipulag.
Framkvæmd grenndarkynningar sbr. 5.9.2. gr. skipulagsreglugerðar

Grenndarkynning felst í því að skipulagsnefnd kynnir nágrönnum, sem taldir eru eiga hagsmuna að gæta, leyfisumsókn eða tillögu að óverulegri breytingu á deiliskipulagi og gefur þeim kost á að koma með athugasemdir um hana innan tilskilins frests sem skal vera a.m.k. fjórar vikur.

Í bréfi til hagsmunaaðila skal koma fram hvert sé meginefni grenndarkynningarinnar, rökstuðningur fyrir málsmeðferðinni, að athugasemdir skuli vera skriflegar hvert þeim skuli skila, fyrir hvaða tíma og hvar sé hægt að fá nánari upplýsingar. Með bréfinu skal fylgja tillaga að breytingu á deiliskipulagi eða hönnunargögn sbr. 5.9.7. gr. þegar um leyfisumsókn er að ræða.

Skipulagsnefnd skal leggja mat á hverjir geta talist hagsmunaaðilar.

Skipulags- eða byggingarfulltrúi framkvæmir grenndarkynningu fh. skipulagsnefndar.


3. Kynning á vinnslutillögu um nýtt hverfi í Brandsskjólum.

Borist hafa tvær tillögur til US nefndar um nýtt hverfi í Brandskjólum. Tillagan var til umræðu á fundinum. Hvorug vegtengingin er heppileg en nefndinni þykir þó vænlegur kostur að akstursleið verði frá tjaldsvæði í Brandskjól og í gegnum Vitabraut. Æskilegt er að vinna skipulag Brandskjóls í samfellu við tjaldsvæði og hótelsvæði.


4. Upplýsingar frá sveitarstjóra vegna gáma Tanga og lausamuna víða um Hólmavík.

Umhverfis-og skipulagsnefnd þakkar fyrir minnisblaðið og hvetur til áframhaldandi góðra verka.


5. Umræða um útbreiðslu ágengra tegunda í Strandabyggð.

Það stefnir í óefni við útbreiðslu ágengra tegunda og ber að þakka því fólki sem vinnur að því að halda útbreiðslu þeirra í skefjum. Umhverfis- og skipulagsnefnd hyggst kynna sér hvernig önnur sveitarfélög hafa tekið á þessum málum.


6. Framkvæmdarleyfi vegna jarðborana við Nauteyri.

Umsókn um framkvæmdaleyfi vegna borunar á vinnslu og rannsókarholum eftir heitu og köldu vatni við Nauteyri

Erindi Hraðfrystihúsins – Gunnvarar hf. dags. 4. Júlí 2023 með umsókn um framkvæmdaleyfi fyrir borun einnar nýrrar vinnsluholu fyrir heitt vatn við Hafnardalsá við núverandi holu NE-08 og fyrir þrjár rannóknarholur fyrir kalt vatn. Í umsókninni eru tvær afstöðumyndir sem sýna staðsetningu borhola Borstæði verða malarfyllt og 150 fm að flatarmáli. Nauðsynlegt er að framlengja vegslóða frá NE-08 að fyrirhugaðri rannsóknarholu við Hafnardalsá.

Nefndin leggur til við sveitarstjórn að hún veiti framkvæmdaleyfi til jarðborana og gerðar vegslóða að borstæði, sbr. framkvæmdalýsingu í umsókn með eftirfarandi skilyðum:

• Þess verði gætt að mengandi efni berist ekki frá tækjum úr í umhverfið og jarðraski verði haldið í lágmarki. Ef rannsóknarholur gefa ekki möguleika til vinnslu skal afmá ummerki um borstæði og sárum í landi lokað.
• Jarðboranir skulu tilkynntar til Orkustofnunar sbr. lög um rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu nr. 57/1998. Jarðboranir eru háðar starfsleyfi heilbrigðisnefndar sbr. reglugerð um losun frá atvinnurekstri og mengunareftirlit nr. 550/2018.
• Minnt er á að ef vinna á yfir 70 ltr/sek. af vatni þá er framkvæmdin tilkynningarskyld til Skipulagsstofnunar, sbr. lög um umhverfismat framkvæmda og áætlana nr. 111/2021, 1. viðauka lið 2.04 v.


7. Erindi vegna skipulagsbreytingu á Nauteyri frá Orkubúi Vestfjarða.


Erindi Orkubús Vestfjarða dags 17. júlí 2023 með ósk um heimild til að gera breytingu á deiliskipulagi Nauteyrar sem tók gildi 25. júlí 2016 og að tillaga að breytingu verði tekin til meðferðar í samræmi við skipulagslög.
Breytingin felst í að afmarka nýja lóð fyrir aðveitustöð á Nauteyri í Ísafjarðardjúpi vegna spennuhækkunar á núverandi rafstreng yfir Steingrímsfjarðarheiði. Lóðin verði 900 fm en fyrirhuguð aðveitustöð 90 fm að stærð með allt að 5 m þakhæð mælt frá gólfplötu.

Nefndin leggur til við sveitarstjórn að framlögð tillaga að breytingu deiliskipulags Nauteyrar verði auglýst skv. 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga.


8. Athugasemd við tillögur um stækkun íbúabyggðar frá Jóni Jónssyni frá 20. Júli 2023


1) Jón spyr um hvort nákvæmari útlistanir og teikningar birtist síðar í ferlinu. Finnst honum ekki augljóst að 7 lóðir rúmist á breytingarsvæðinu við Kópnesbraut og kallar eftir upplýsingum um fyrirkomulag lóða og húsagerðir þar. Svar: Aðalskipulag afmarkar landnotkun en útfærsla lóða og húsagerðir eru ekki skilgreindar í aðalskipulagi, heldur þegar sótt er um byggingarleyfi. Byggingarleyfisumsóknir verða grenndarkynntar og þá gerð grein fyrir útfærslu lóða og húsagerðum á afstöðumyndum.
2) Einnig setur hann fram spurningar um afmörkun 4 lóða í Túnahverfi, hvort þar þurfi að sprengja hluta af höfðanum burt og hvort þar verði sérbýli eða raðhús. Svar: Í Túnahverfi er gert ráð fyrir raðhúsi og mun ekki þörf á að sprengja úr höfðanum að svo stöddu, til að koma því fyrir, eftir stækkun íbúðarsvæðisins skv. aðalskipulagsbreytingunni.
3) Þá óskar uppplýsinga um fornleifaskráningar á breytingarsvæðunum og hvernig breytingar varðveiti og bæti götumynd elsta bæjarkjarnans. Svar: Fornleifaskráning liggur ekki fyrir á breytingarsvæðunum. Aðalskipulagsbreytingin verður send Minjastofnun Íslands til umsagnar þegar hún verður auglýst. Í breytingartillögu er í kafla um tengsl við aðrar áætlanir vísað til almennra markmiða gildandi aðalskipulags um samfelldari byggð á Hólmavík, að byggð samsvari sér vel og að í elsta bæjarkjarnanum verði götumynd varðveitt og bætt. Hvorugt breytingarsvæðið telst til elsta bæjarkjarnans og stækkun íbúðarsvæðanna samræmist markmiðum um samfelldari byggð og nýtir núverandi innviði vel s.s. götur og veitur.

9. Önnur mál

a. Spurst fyrir um verkefnið Verndarsvæði í byggð. Formanni nefndar falið að óska eftir upplýsingum fyrir næsta fund.
b. Spurt var um malbiksverkefni sumarsins og vill nefndin leggja áherslu á að forstöðumaður áhaldahúss fylgi verkefninu eftir.


Fleira ekki tekið fyrir. Fundi slitið kl.18.39

 

Könnun

Facebook

Atburđadagatal

Nćstu atburđir

Vefumsjón