A A A

Valmynd

Fréttir

Skólastarf

Sveitarstjórn Strandabyggđar 1227 - 9. september 2014

Fundur nr.  1227 í sveitarstjórn Strandabyggðar var haldinn þriðjudaginn 9. September  2014 í Hnyðju, Höfðagötu 3. Fundurinn hófst kl. 16:00. Jón Gísli Jónsson bauð fundarmenn velkomna og setti fundinn. Einnig sátu fundinn Haraldur V. A. Jónsson, Viðar Guðmundsson, Ingibjörg Emilsdóttir og Ingibjörg Benediktsdóttir. Andrea Kristín Jónsdóttir sveitarstjóri ritaði fundargerð. 

 

Jón Gísli leitar afbrigða við boðaða dagskrá og leggur til að lið 9, fundargerð Velferðarnefndar frá 27/08/2014 verði frestað til næsta fundar sveitarstjórnar.

 

Fundardagskrá er þá svohljóðandi:

 

 1. Aðalfundur Sorpsamlags Strandasýslu, fundarboð
 2. Ályktun frá Samtökum ungra bænda um varðveislu landbúnaðarlands, dagsett 22/03/2014
 3. Bréf frá Umhverfis- og auðlindaráðuneytinu, Dagur íslenskrar náttúru, dagsett 27/08/2014
 4. Erindi frá Hrafnhildi Guðbjörnsdóttur skólastjóra Grunn- og tónskólans á Hólmavík vegna námskeiðs fyrir nýja skólastjórnendur, dagsett 01/09/2014
 5. Fyrirspurn frá Barböru Ósk Guðbjörnsdóttur varðandi stöðu á áður sendu erindi sem tekið var fyrir á sveitarstjórnarfundi 1220 og varðar málefni fatlaðs fólks, dagsett 03/09/2014
 6. Minnisblað sveitarstjóra af fundi með Sýslumanni Vestfjarða, dagsett 03/09/2014
 7. Fundargerð Heilbrigðisnefndar Vestfjarða, 29/08/2014
 8. Fundargerð Atvinnu-, dreifbýlis- og hafnarnefndar, 25/08/2014
 9. Fundargerð Tómstunda-, íþrótta- og menningarnefndar, 04/09/2014
 10. Fundargerð Fræðslunefndar, 08/09/2014
 11. Fundargerð Ungmennaráðs Strandabyggðar, 08/09/2014

 

 

Þá var gengið til dagskrár.

 

 1. Aðalfundur Sorpsamlags Strandasýslu, fundarboð

  Jón Gísli Jónsson býður sig fram sem fulltrúa Strandabyggðar í stjórn Sorpsamlags Strandasýslu og er það samþykkt samhljóða.
 2. Ályktun frá Samtökum ungra bænda um varðveislu landbúnaðarlands, dagsett 22/03/2014

  Ályktun frá Samtökum ungra bænda um varðveislu landbúnaðarlands lögð fram til kynningar.
 3. Bréf frá Umhverfis- og auðlindaráðuneytinu, Dagur íslenskrar náttúru, dagsett 27/08/2014
  Bréf frá Umhverfis- og auðlindaráðuneytinu, Dagur íslenskrar náttúru lagt fram til kynningar.
 4. Erindi frá Hrafnhildi Guðbjörnsdóttur skólastjóra Grunn- og tónskólans á Hólmavík vegna námskeiðs fyrir nýja skólastjórnendur, dagsett 01/09/2014

  Haraldur V. A. Jónsson og  Jón Gísli Jónsson lýstu sig vanhæfa og viku af fundi. Ásta Þórisdóttir og Sigríður Guðbjörg Jónsdóttir varamenn tóku sæti í þeirra stað.

  Sveitarstjórn Strandabyggðar samþykkir samhljóða að greiða kostnað fyrir skólastjóra Grunn- og tónskóla Hólmavíkur upp á 50.000 kr vegna námskeiðs og greiðslu launa í 4 daga í námslotum vegna námskeiðs fyrir nýja skólastjórnendur.

  Ásta Þórisdóttir og Sigríður Guðbjörg Jónsdóttir viku af fundi. Haraldur V. A. Jónsson og  Jón Gísli Jónsson tóku sæti sín á fundinum á ný.
 5. Fyrirspurn frá Barböru Ósk Guðbjörnsdóttur varðandi stöðu á áður sendu erindi sem tekið var fyrir á sveitarstjórnarfundi 1220 og varðar málefni fatlaðs fólks, dagsett 03/09/2014

  Barbara Ósk er beðin velvirðingar á töfum á afgreiðslu erindis hennar frá 9. mars 2014 og mun henni  verði sent skriflegt svar sem og málinu vísað til afgreiðslu Velferðarnefndar fyrir næsta fund hennar.
 6. Minnisblað sveitarstjóra af fundi með Sýslumanni Vestfjarða, dagsett 03/09/2014

  Ályktun samþykkt af sveitarstjórn Strandabyggðar á sveitarstjórnarfundi 1227 sem haldinn var þriðjudaginn 9. September 2014:

  Eftir fund verðandi sýslumanns Vestfjarða, Jónasar Guðmundssonar með fulltrúum sveitarfélaganna Strandabyggðar og Kaldrananeshrepps á skrifstofu sveitarstjóra Strandabyggðar þann 3. september 2014 hafa vaknað upp verulegar áhyggjur af gangi mála varðandi staðsetningu sýslumannsembættis á Vestfjörðum og starfsemi á þeim stöðum þar sem sýslumaður hverfur frá.

  Tilfinning fulltrúa Strandabyggðar eftir fundinn var sú að allar líkur bentu til þess að sýslumannsembættinu yrði fundinn staður í Bolungarvík eða Ísafirði og starfsemi á Hólmavík og Patreksfirði yrði mjög  lítil eða leggjast af. Ekki virtist inn í myndinni að löglærðir fulltrúar yrðu staðsettir á þessum stöðum eins og gengið var út frá þegar Innanríkisráðherra kynnti breytingar fyrir sveitarfélögunum á Vestfjörðum á fundi á Ísafirði og í fjarfundi á Hólmavík og Patreksfirði.

  Sveitarstjórn Strandabyggðar leggur þunga áherslu á að núverandi fjöldi stöðugilda verði tryggður á þeim stöðum þaðan sem sýslumaður hverfur frá og að löglærðir fulltrúar með búsetu á svæðinu verði ráðnir þangað til starfa í stað sýslumanns, til að tryggja viðunandi og góða þjónustu, til að gera starfsstöðvarnar hæfari og betur í stakk búnar til að takast á við fjölbreytt og krefjandi verkefni sem vænta má að flytjist út á landið við boðaðar breytingar.

  Sveitarstjórn Strandabyggðar vill jafnframt ítreka fyrri ályktun sem samþykkt var á sveitarstjórnarfundi 1224 í Strandabyggð þann 24. júní 2014 og send var Innanríkisráðherra en þar var bent á kosti þess að aðalskrifstofa sýslumanns yrði staðsett á Hólmavík enda liggur það vel við samgöngum, jafnt innan Vestfjarða sem og til höfuðborgarinnar. Auk þess er sýslumannsskrifstofa rekin hér og því hægt um vik að halda þeirri starfsemi áfram en með öflugum útibúum á Ísafjarðarsvæðinu sem og á Patreksfirði.

  Rétt þykir að draga fram sjónarmið sem sett voru fram í umræðuskjölum Innanríkisráðuneytis vegna boðaðra breytinga en þar var lögð áhersla á eftirfarandi:

  - Að ný umdæmamörk taki mið af samstarfi sveitarfélaga í landshlutasamtökum.
  -
  Að sem minnst röskun verði á skipulagi og starfsemi nýrra sýslumannsembætta.
  -
  Að tryggð verði áframhaldandi öflug þjónusta í hverju umdæmi um sig, allt eftir aðstæðum. Það verði gert með því að tryggja að starfsemi verði áfram þar sem hún er fyrir í dag, þó að breytingar kunni að eiga sér stað á henni.
  -
  Að aðalskrifstofa sýslumannsembættis verði í öðru bæjarfélagi en aðalstöð lögregluembættis. Þannig megi komast hjá röskun í byggðalegu tilliti.

  Þar sem það er yfirlýst stefna ríkisstjórnar Íslands að varðveita störf á landsbyggðinni skorar sveitarstjórn Strandabyggðar á ráðherra og þingmenn að sjá til þess að þeirri stefnu verði framfylgt.

  Það er ósk og von sveitarstjórnarmanna í Strandabyggð að yfirstandandi breytingar verði farsælar, Vestfjörðum og landinu öllu til góða.

 7. Fundargerð Heilbrigðisnefndar Vestfjarða, 29/08/2014

  Fundargerð Heilbrigðisnefndar Vestfjarða lögð fram til kynningar.
 8. Fundargerð Atvinnu-, dreifbýlis- og hafnarnefndar, 25/08/2014

  Fundargerð Atvinnu-, dreifbýlis- og hafnarnefndar lögð fram til samþykktar.

  Varðandi lið 2a þá samþykkir sveitarstjórn að efna til fundar með bændum í Strandabyggð á fyrsta ársfjórðungi 2015.

  Varðandi lið 2b þá er sveitarstjóra falið senda áskorun á MAST.

  Varðandi lið 2c mun sveitarstjórn taka til skoðunar malbikunarframkvæmdir  í  kringum hafnarvog og Skjaldbökuslóð.

  Fundargerð samþykkt að öðru leiti samhljóða.
 9. Fundargerð Tómstunda-, íþrótta- og menningarnefndar, 04/09/2014

  Fundargerð Tómstunda-, íþrótta- og menningarnefndar lögð fram til samþykktar.

  Varðandi lið 10c þá er Tómstunda-, íþrótta- og menningarnefnd falið að skipa vinnuhóp um Samfelldan dag barnsins. Hópurinn skal mynda þverskurð hagsmunaaðila.

  Fundargerð samþykkt að öðru leiti samhljóða.
 10. Fundargerð Fræðslunefndar, 08/09/2014

  Fundargerð Fræðslunefndar lögð fram til samþykktar.

  Varðandi lið 13 þá samþykkir sveitarstjórn að óska eftir því að byggingafulltrúi geri mat á nauðsynlegum framkvæmdum, geri kostnaðaráætlun verkþátta og forgangsröðun verka í viðhaldi á húsnæði Grunn- og tónskólans á Hólmavík.

  Varðandi lið 16 þá leggur sveitarstjórn til að tillagan verði tekin til umfjöllunar hjá vinnuhópi um Samfelldan  dag barnsins sem verður skipaður af Tómstunda-, íþrótta- og menningarnefnd.

  Fundargerð samþykkt að öðru leiti samhljóða.
 11. Fundargerð Ungmennaráðs Strandabyggðar, 08/09/2014

  Fundargerð Ungmennaráðs Strandabyggðar lögð fram til samþykktar.

  Fundargerð samþykkt samhljóða.

 

Fundargerð yfirfarin og undirrituð og fundi slitið kl. 18:45

 

Jón Gísli Jónsson

Haraldur V. A. Jónsson                          

Ingibjörg Benediktsdóttir

Ingibjörg Emilsdóttir

Viðar Guðmundsson                                             

                                                                                                                  

 

Könnun

Facebook

Atburđadagatal

Nćstu atburđir

Vefumsjón