A A A

Valmynd

Fréttir

Skólastarf

Atvinnumála- og hafnarnefnd - 26. júlí 2010

Fundur haldinn í Atvinnumála- og hafnarnefnd Strandabyggðar mánudaginn 26. júlí 2010 kl. 17:00 á skrifstofu Strandabyggðar. Jón Gísli Jónsson oddviti setti fundinn og stjórnaði honum en aðrir fundarmenn voru Elfa Björk Bragadóttir, Matthías S. Lýðsson og Kristín Sigurrós Einarsdóttir (ritari). Jón Eðvald Halldórsson og Jón Vilhjálmur Sigurðsson voru fjarverandi vegna sumarleyfa. Eftirfarandi dagskrá lá fyrir fundinum:

 

1. Kosning formanns, varaformanns og ritara.

2. Umræða um starfsemi nefndarinnar.

3. Umræða um fækkun opinberra starfa í Strandabyggð.

4. Minnisblað um umbætur tengdar hafnarsvæði.

5. Önnur mál

 

Þá var gengið til dagskrár.

 

1. Kosning formanns, varaformanns og ritara.
Samþykkt var samhljóða að Elfa Björk yrði formaður, Matthías varaformaður og Kristín Sigurrós ritari.

 

2. Umræða um starfsemi nefndarinnar.

Í umræðum um starfsemi nefndarinnar kom fram eindreginn vilji til að Atvest fái fundarboð þannig að framkvæmdastjóri eða starfsmaður Atvest geti setið fundina. Einnig er óskað eftir að hafnarvörður fái fundarboð. Þá óskar nefndin eftir að oddviti sitji fundi, þar til sveitarstjóri kemur til starfa, en eftir það sitji sveitarstjóri fundi. Einnig óska nefndarmenn eftir að nefndinni berist reglulega upplýsingar um atvinnuleysi á svæðinu og hvernig atvinnulausir eru að nýta þau úrræði sem eru í boði.

 

Nefndinni leikur forvitni á að kynna sér framtíðarsýn ungmenna í sveitarfélaginu og komast til dæmis að því hvort þau sjá fyrir sér framtíðarbúsetu í sveitarfélaginu. Rætt var um verkefni sem Helga Sigurðardóttir vann skömmu fyrir árið 2000, „Strandir í sókn“ þar sem meðal annars var gerð einhvers konar viðhorfskönnun meðal ungs fólks.

 

Varðandi hafnarmál vísast í 4. lið. Ljóst er að nóg er af hugmyndum hjá nefndinni og eiga þær eftir að mótast betur síðar.

 

Þá var tekið til við umræður um atvinnumál í sveitarfélaginu almennt. Fundarmenn veltu fyrir sér ástæðum þess að ráða þyrfti fólk úr öðrum sveitarfélögum til starfa hjá fyrirtækjum og stofnunum meðan atvinnuleysi er í sveitarfélaginu. Þá var rætt um hvort fleiri ríkisstofnanir væru hugsanlega búnar að gefa út skýrslur um breytingar á opinberum störfum, sbr. skýrslu um breytingar á sýslumannsembættum (sjá 3. lið). Einnig var umræða um störf sem orðið hafa til í sveitarfélaginu síðustu ár og framtíðarhorfur varðandi þessi störf. Matthías og Elfa Björk lýsti yfir ánægju sinni með aukið starfshlutfall hjá Fræðslumiðstöð Vestfjarða, en Kristín Sigurrós starfsmaður þar hefur verið ráðinn í 100% starf frá 15. ágúst. Þá var rætt um ástand í atvinnulífinu og t.a.m. komu fram áhyggjur af niðursveiflu í starfsemi verktaka.

 

Fundarmenn lýstu áhyggjum af því að ekki skuli vera til nægilegt húsnæði í sveitarfélaginu og það skuli standa samfélaginu fyrir þrifum þegar auglýst er eftir fólki til starfa.

 

Fundarmenn er afar ánægðir með súpufundi sem verið hafa á Café Riis en ljóst er að ákveðinn hópur fólks kemst ekki á hádegisfundi og áhugavert væri að prófa aðra fundartíma.

 

3. Umræður um fækkun opinberra starfa í Strandabyggð.
Elfa Björk lagði fram skýrslu um tillögur að breytingum á skipan sýslumannsembætta í landinu frá 28. febrúar 2010, sem birt hefur verið á vef dómsmálaráðuneytisins. Lagði Elfa Björk til að nefndinni gæfist færi á að kynna sér skýrsluna fyrir næsta fund. Einnig myndi nefndin afla sér upplýsinga um hvort sambærilegar skýrslur væru til varðandi Heilbrigðisstofnun Vesturlands og Vegagerðina eða hvort stefnt sé að fækkun starfa á þeirra vegum á svæðinu. Samþykkt var að fela formanni að senda erindi til áðurnefndra aðila fyrir næsta fund.

 

4. Minnisblað um úrbætur tengdar hafnarsvæði.
Oddviti benti nefndarmönnum á reglugerð um Hólmavíkurhöfn sem birt hefur verið á vef Strandabyggðar og nefndin mun kynna sér fyrir næsta fund. Fyrir fundinum lá minnisblað um umbætur tengdar hafnarsvæði frá fundi oddvita og varaoddvita með starfsmönnum áhaldahúss Strandabyggðar frá 23. júlí 2010.

 

Nefndin óskar eftir framkvæmda- og kostnaðaráætlun um lagfæringu á þekju á hafskipabryggju, en hlutur sveitarfélagsins mun vera 10% af heildarkostnaði. Einnig óskar nefndin eftir upplýsingarfundi með hafnarverði og eftir atvikum starfsmönnum Siglingarmálastofnunar. Það er mikilvægt að þessum framkvæmdum verði ekki slegið á frest, enda hefur umferð um Hólmavíkurhöfn aukist verulega. Varðandi lengingu á grjótgarði við trébryggju þarf að kanna hvort þrengja megi innsiglinguna frá því sem nú er. Nefndin tekur jákvætt í að bæta við flotbryggju, sé nægilegt pláss fyrir hendi, enda ætti kostnaður að vera óverulegur þar sem bryggjan er til. Þó þarf að skoða kostnaðinn og hvort hann rúmist innan fjárhagsáætlunar. Vegna bauju við sker utan hafnarinnar og rennu til að taka báta á land óskar nefndin eftir gögnum um skipulag hafnarsvæðisins. Nefndin telur fulla ástæðu til að sýna gömlum innsiglingarvörðum og merkjum ofan við bryggjuna sóma og leggur til að málinu verði vísað til menningarmálanefndar, enda sé um menningarminjar að ræða.

 

5. Önnur mál.
Elfa Björk tók upp umræðu um verkefni SEEDS hópa sem komið hafa til sveitarfélagsins í sumar og óskaði eftir upplýsingum um kostnað við komu slíkra hópa. Telur hún að ef til vill megi verja því fjármagni betur eða skipuleggja betur verkefni slíkra hópa.

 

Ekki voru fleiri mál á dagskrá, fundargerð lesin upp og hún samþykkt. Ákveðið að halda næsta fund mánudaginn 16. ágúst. Fundi slitið kl. 19:05.

 

ATH: Fundargerðin var tekin fyrir á fundi sveitarstjórnar Strandabyggðar 27. júlí 2010.


 

Könnun

Facebook

Atburđadagatal

Nćstu atburđir

Vefumsjón