A A A

Valmynd

Fréttir

Skólastarf

Sveitarstjórnarfundur 1307 í Strandabyggđ, 14.07.20

 

Sveitarstjórnarfundur 1307 í Strandabyggð

Fundur nr.  1307 í sveitarstjórn Strandabyggðar var haldinn þriðjudaginn 14. júlí 2020 í Hnyðju, Höfðagötu 3. Fundurinn hófst kl. 16:00. Eftirtaldir sveitarstjórnarmenn sátu fundinn:  Jón Gísli Jónsson, Ásta Þórisdóttir, Aðalbjörg Signý Sigurvaldadóttir, Eiríkur Valdimarsson og  Pétur Matthíasson. Þorgeir Pálsson ritaði fundargerð.

 

Fundardagskrá er svohljóðandi:

 1. Lántökur hjá Lánasjóði Sveitarfélaga
 2. Fjárhagsáætlun 2020 – skerðing á framlögum Jöfnunarsjóðs
 3. Geislinn – Húsbygging á Grundum
 4. Strandagaldur – Minnisvarði um galdraöldina við Galdrasýninguna
 5. Leikskólinn Lækjarbrekka – framkvæmdir á leikskólalóð
 6. Hallgrímur Sveinn Sævarsson – fyrirspurn
 7. Hallgrímur Sveinn Sævarsson - styrkumsókn
 8. Fundargerðir nefnda
  1. Tómstunda-, íþrótta- og menningarnefnd, frá 24.06.20
  2. Atvinnu-, dreifbýlis- og hafnarnefnd frá 13.07.20
 9. HMS – Úthlutun stofnfjárframlags vegna húsbyggingar í Strandabyggð
 10. Félagsþjónusta Stranda og Reykhóla – ársreikningur 2019
 11. Samband íslenskra sveitarfélaga, fundargerð nr. 885 frá 12.07.20
 12. Vestfjarðastofa – aukafundur 12.05.20
 13. Skipulagsstofnun - Umsögn svæðisráðs um athugasemdir við lýsingu fyrir gerð strandsvæðisskipulags á Vestfjörðum
 14. Skipulagsstofnun - Skipting Arnarfjarðar í eldissvæði
 15. Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti – Fiskeldi í Jökulfjörðum
 16. EFLA – Sviðsmyndir um raforkunotkun á Vestfjörðum.

 

Þá var gengið til dagskrár.  Oddviti setti fundinn kl. 16.01 og bauð fundarmenn velkomna.

 

 1. Lántökur hjá Lánasjóði sveitarfélaga

Sveitarstjórn staðfestir eftirfarandi lántöku sveitarstjórnar hjá Lánasjóði Sveitarfélaga

 sem tryggt er með veði í tekjum sveitarfélagsins:

 

Sveitarstjórn Strandabyggðar samþykkir hér með að taka lán hjá Lánasjóði sveitarfélaga að fjárhæð 70.000.000.- kr. til  14 ára, í samræmi við samþykkta skilmála lánveitingarinnar sem liggja fyrir fundinum. Til tryggingar láninu standa tekjur sveitarfélagsins, sbr. heimild í 2. mgr. 68. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011. Er lánið tekið til fjármögnunar verkefna sem hafa almenna efnahagslega þýðingu sem og til endurfjármögnunar afborgana eldri lána hjá Lánasjóði, sbr. 3. gr. laga um stofnun opinbers hlutafélags um Lánasjóð sveitarfélaga nr. 150/2006.

 

Jafnframt er Þorgeiri Pálssyni, kt. 100463-5989, veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess f.h. Strandabyggðar að undirrita lánssamning við Lánasjóð sveitarfélaga sbr. framangreint, sem og til þess að móttaka, undirrita og gefa út, og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar, sem tengjast lántöku þessari.

 

Sveitarstjórn staðfestir bókunina.

 

Einnig staðfestir sveitarstjórn eftirfarandi lántöku:

 

Sveitarstjórnin samþykkir hér með að veita  einfalda ábyrgð vegna lántöku Hafnarsjóðs hjá Lánasjóði sveitarfélaga að fjárhæð 8.000.000.- kr. til 14 ára, í samræmi við samþykkta skilmála lánveitingarinnar sem liggja fyrir fundinum.  Ábyrgð þessi er veitt sbr. heimild í 1. mgr. 69. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011, og veitir sveitarstjórnin lánasjóðnum veð í tekjum sínum til tryggingar þeirri ábyrgð, sbr. heimild í 2. mgr. 68. gr. sömu laga. Ábyrgðin tekur til greiðslu höfuðstóls láns þessa, ásamt vöxtum og verðbótum auk  hvers kyns innheimtukostnaðar.  Lánið er tekið til fjármögnunar framkvæmda við stálþil við Hólmavíkurhöfn, sem fellur undir lánshæf verkefni,  sbr. 3. gr. laga um stofnun opinbers hlutafélags um Lánasjóð sveitarfélaga nr. 150/2006.

 

Sveitarstjórnin skuldbindur hér með sveitarfélagið sem eiganda Hafnarsjóðs til að selja ekki eignarhlut sinn í Hafnarsjóði til einkaaðila, í heild eða að hluta, fram til þess tíma að lán þetta er að fullu greitt.

 

Fari svo að Strandabyggð selji eignarhlut í Hafnarsjóði til annarra opinberra aðila, skuldbindur Strandabyggð sig til þess að tryggja að samhliða yfirtaki nýr eigandi ábyrgð á láninu í hlutfalli við eignarhlut sinn í félaginu.

 

Jafnframt er Þorgeiri Pálssyni, kt. 100463-5989, veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess að samþykkja f.h. Strandabyggðar veitingu ofangreindrar ábyrgðar og veðsetningar og til þess að móttaka, undirrita og gefa út, og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar, sem tengjast veitingu ábyrgðar þessarar.

 

Sveitarstjórn staðfestir bókunina.

 

 1. Fjárhagsáætlun 2020 – skerðing á framlögum Jöfnunarsjóðs

Sveitarstjórn felur sveitarstjóra að afla frekari gagna vegna fyrirhugaðra funda með stjórnvöldum.

 

 1. Geislinn – Húsbygging á Grundum

Sveitarstjórn samþykkir uppsetningu áhaldageymslu á Grundum og ítrekar að uppsetning sé gerð í samráði við Golfklúbb Hólmavíkur.  Jafnframt skal sveitarstjórn upplýst með teikningum og afstöðumynd varðandi staðsetningu hússins.

 

Sveitarstjórn óskar frekari gagna um staðsetningu geymslu við mótorkrossbraut og vísar málinu til US nefndar.

 

 1. Strandagaldur – Minnisvarði um galdraöldina við Galdrasýninguna

Sveitarstjórn fagnar erindinu og vísar málinu til US nefndar.

 

 1. Leikskólinn Lækjarbrekka – framkvæmdir á leikskólalóð

Sveitarstjórn þakkar fyrir erindið og samþykkir að gera við slysagildrur en vísar að öðru leyti á fjárhagsáætlun 2020 og forgangsröðun verkefna.

 

 1. Hallgrímur Sveinn Sævarsson – fyrirspurn

Sveitarstjórn bendir umsækjanda á hina ýmsu smástyrki sem í boði eru.

 

 1. Hallgrímur Sveinn Sævarsson – styrkumsókn

Umsóknin er móttekin og bíður afgreiðslu við úthlutunar ásamt öðrum smástyrkjum þann 1. september n.k.

 

 1. Fundargerðir nefnda
  1. Tómstunda-, íþrótta- og menningarnefnd, frá 24.06.20

Formaður rakti efni fundarins.  Sveitarstjórn samþykkir fundargerðina.

 

  1. Atvinnu-, dreifbýlis- og hafnarnefnd frá 13.07.20

Formaður rakti efni fundarins sem fyrst og fremst snérist um Fjallskilaseðil 2020.  Kom þar fram sú breyting, að nú er greitt til þess aðila sem hýsir skilarétt sem og þeirra sem sækja fé í skilaréttir í öðrum sveitarfélögum.  Spannst umræða um þörfina fyrir fjallskilasjóð og vísar sveitarstjórn málinu til ADH nefndar til frekari umræðu. Sveitarstjórn samþykkir fundargerðina.

 

 1. HMS – Úthlutun stofnfjárframlags vegna húsbyggingar í Strandabyggð

Lagt fram til kynningar.

 

 1. Félagsþjónusta Stranda og Reykhóla – ársreikningur 2019

Lagt fram til kynningar.

 

 1. Samband íslenskra sveitarfélaga, fundargerð nr. 885 frá 12.07.20

Lagt fram til kynningar.

 

 1. Vestfjarðastofa – aukafundur 12.05.20

Lagt fram til kynningar.

 

 1. Skipulagsstofnun - Umsögn svæðisráðs um athugasemdir við lýsingu fyrir gerð strandsvæðisskipulags á Vestfjörðum

Sveitarstjóri greindi lauslega frá vinnu svæðisráðs.  Lagt fram til kynningar.

 

 1. Skipulagsstofnun - Skipting Arnarfjarðar í Eldissvæði

Lagt fram til kynningar.

 

 1. Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti – Fiskeldi í Jökulfjörðum

Lagt fram til kynningar.  Sveitarstjórnarfulltrúarnir Ásta Þórisdóttir og Eiríkur Valdimarsson lögðu fram eftirfarandi bókun: „Það er okkar mat að mun mikilvægara sé að hlúa að friðlandinu Hornströndum og áhrifasvæði þess í hafi, þar með töldum Jökulfjörðum.“

 

 1. EFLA – Sviðsmyndir um raforkunotkun á Vestfjörðum

Lagt fram til kynningar.

 

 

Fundargerð lesin yfir og ekki fleira tekið fyrir.  Fundi slitið kl. 17:52.

 

Aðalbjörg Signý Sigurvaldadóttir

Ásta Þórisdóttir

Eiríkur Valdimarsson

Jón Gísli Jónsson

Pétur Matthíasson

Könnun

Facebook

Atburđadagatal

Nćstu atburđir

Vefumsjón