A A A

Valmynd

Nemendaverndarráđ -Sérkennsla og stuđningur

Vegna sérkennslumála eða sérkennsluúrræða er rétt að snúa sér beint til Nemendaverndarráðs.

Hlutverk nemendaverndarráðs Grunnskólans á Hólmavík er að samræma skipulag og framkvæmd þjónustu við nemendurmendur varðandi heilsugæslu, námsráðgjöf og sérfræðiþjónustu og vera skólastjóra til aðstoðar við gerð og framkvæmd áætlana um sérstaka aðstoð við nemendur. Nemendaverndarráð sér um skipulagningu á sérkennslu skólans, skiptingu tíma milli  nemenda og hefur frumkvæði að allri umfjöllun um sérþarfir nemenda í skólanum.

 

Nemendaverndarráð Grunnskólans á Hólmavík er skipað til eins árs í senn. Eftirtaldir fulltrúar eiga sæti í nemendaverndarráði: Skólastjóri sem jafnframt er formaður, umsjónarmaður sérkennslu, leikskólastjóri, tómstundafulltrúi, skólahjúkrunarfræðingur og félagsmálastjóri Stranda- og Reykhólahrepps.

 

Stofnun nemendaverndarráðs byggir á 40. gr. laga um grunnskóla nr. 91/12. júní 2008. Nemendaverndarráð Grunnskólans á Hólmavík starfar samkvæmt reglugerð um sérfræðiþjónustu sveitarfélaga við leik- og grunnskóla og nemendaverndarráð í grunnskólum nr. 584/25. júní 2010. Verklagsreglur nemendaverndarráðs byggja á 11.gr laga nr. 584/2010 og voru samþykktar á fundi fræðslunefndar Strandabyggðar 6. júní 2011.

Hlutverk nemendaverndarráðs Grunnskólans á Hólmavík er að samræma skipulag og framkvæmd þjónustu við nemendur varðandi heilsugæslu, námsráðgjöf og sérfræðiþjónustu og vera skólastjóra til aðstoðar við gerð og framkvæmd áætlana um sérstaka aðstoð við nemendur. Nemendaverndarráð sér um skipulagningu á sérkennslu skólans, skiptingu tíma milli nemenda og hefur frumkvæði að allri umfjöllun um sérþarfir nemenda í skólanum.

Nemendaverndarráð Grunnskólans á Hólmavík er skipað til eins árs í senn. Eftirtaldir fulltrúar eiga sæti í nemendaverndarráði: Skólastjóri sem jafnframt er formaður, umsjónarmaður sérkennslu, leikskólastjóri, tómstundafulltrúi, skólahjúkrunarfræðingur og félagsmálastjóri Stranda- og Reykhólahrepps.

Stofnun nemendaverndarráðs byggir á 40. gr. laga um grunnskóla nr. 91/12. júní 2008. Nemendaverndarráð Grunnskólans á Hólmavík starfar samkvæmt reglugerð um sérfræðiþjónustu sveitarfélaga við leik- og grunnskóla og nemendaverndarráð í grunnskólum nr. 584/25. júní 2010. Verklagsreglur nemendaverndarráðs byggja á 11.gr laga nr. 584/2010 og voru samþykktar á fundi fræðslunefndar Strandabyggðar 6. júní 2011.

Hlutverk nemendaverndarráðs birtist í heild sinni á vefsíðu skólans. Hlutverk nemendaverndarráðs verður endurskoðað í vetur. Uppfærðar breytingar munu birtast á vefsíðu skólans ekki seinna en í vor 2019.


Fundaáætlun nemendaverndarráðs
Nemendaverndarráð heldur fundi á tveggja vikna fresti á miðvikudögum klukkan 13:00-14:00.
Fundir nemendaverndarráðs veturinn 2018-2019 verða dagana: 12. september, 26. september, 10. október, 24. október, 7. nóvember, 21. nóvember, 5. desember, 9. janúar, 23. janúar, 6. febrúar, 20. febrúar, 13. mars, 27.mars, 10.apríl, 8. maí og 22. maí.

 
Nemendaverndarráð heldur fundi á tveggja vikna fresti á miðvikudögum klukkan 13:00-14:00.

Fundaáætlun nemendaverndarráðs

Nemendaverndarráð heldur fundi á tveggja vikna fresti á miðvikudögum klukkan 13:00-14:00.

Fundir nemendaverndarráðs veturinn 2018-2019 verða dagana: 12. september, 26. september, 10. október, 24. október, 7. nóvember, 21. nóvember, 5. desember, 9. janúar, 23. janúar, 6. febrúar, 20. febrúar, 13. mars, 27.mars, 10.apríl, 8. maí og 22. maí.

 

 


Hvað er sérkennsla?
Sérkennsla er það þegar nemendur fá sérstaka námsaðstoð í tilteknum námsgreinum eða almennt, um lengri eða skemmri tíma. Sérkennsla felur í sér verulega breytingu á námsmarkmiðum, námsefni, námsaðstæðum og/eða kennsluaðferðum miðað við það sem öðrum nemendum á sama aldri er boðið upp á. Sérkennari metur hvaða form er heppilegast í hverju tilviki fyrir sig í samráði við umsjónarkennara. Enginn nemandi fær sérkennslu nema farið hafi verið yfir mál hans í nemendaverndarráði, í samráði við foreldra og með samþykki þeirra.

Fyrirkomulag sérkennslu

Sérkennsla er eitt af námstilboðum skólans til að mæta þörfum nemenda. Hún felur í sér breytingu á námsaðstæðum, námsefni, námsmarkmiðum og/eða kennsluaðferðum. Sérkennslan er skipulögð til lengri eða skemmri tíma eftir þörfum viðkomandi nemanda og fer ýmist fram innan eða utan almennra bekkjardeilda. Við skipulag sérkennslu í skólanum er unnið eftir reglugerð um sérkennslu.
 
Í reglugerð um sérkennslu segir: 
Sérkennsla felur í sér verulega breytingu á námsmarkmiðum, námsefni, námsaðstæðum og/eða kennsluaðferðum miðað við það sem öðrum nemendum á sama aldri er boðið upp á. Sérkennsla er skipulögð til lengri eða skemmri tíma eftir þörfum nemandans, jafnvel alla skólagöngu hans.   Í sérkennslu felst m.a.: Gerð rökstuddrar námsáætlunar fyrir nemendahóp eða hvern einstakling sem byggð er á upplýsingum um heildaraðstæður nemanda og á athugun og mati á stöðu hans í námi og þroska. Tilgreind skulu langtíma- og skammtímamarkmið með kennslunni. Sérkennsla er veitt einstaklingum eða hópum. Hún getur verið bundin við afmarkaða þætti náms eða almenn námsaðstoð og byggist skipulag og inntak hennar á greiningu og mati á stöðu nemenda og þörfum þeirra. Sérkennslutímum er skipt milli nemenda í samræmi við þarfir þeirra og endurskoðun fer fram nokkrum sinnum á ári. Í sérkennslu fer reglulega fram mat á stöðu nemenda. Framhald sérkennslunnar er skipulagt í samræmi við niðurstöðu matsins. Talsverður sveigjanleiki er á fjölda nemenda í sérkennslu og fer það eftir þörf og áherslum hverju sinni. Þegar um er að ræða nemendur með miklar sérþarfir eru haldnir reglulegir fundir með þeim aðilum sem skipuleggja og vinna sameiginlega að námi nemanda. Einnig eru haldnir reglulega fundir með foreldrum/forráðamönnum.
 

Stuðningskennsla

Í stuðningskennslu eru börn sem fylgja kennslu og námsefni bekkjar en vinna hægt og þarfnast aðstoðar. Skólanum er úthlutað ákv. tímafjölda ár hvert til að sinna sérkennslu. Hver fjöldi tímanna er ákvarðast af þörfinni hverju sinni. Þörfin fyrir fjölda sérkennslustunda er ávallt í endurskoðun.

Umsjón með sérkennslu

Af hálfu skólans er það aðstoðarskólastjóri og umsjónarmaður sérkennslu sem hefur í umboði skólastjóra umsjón með allri sérkennslu skólans. Umsjónarmaðurinn metur sérkennsluþörf skólans annars vegar og hvers nemanda hins vegar í samráði við sérfræðinga og nemendaverndarráð. Hann skipuleggur sérkennsluna þannig að kennslan nýtist hverjum og einum sem best og að tímamagn skólans nýtist í heild sinni eins vel og kostur er. Aðstoðarskólastjóri er yfirmaður allra þeirra sem kunna að sinna sérkennslu í skólanum hverju sinni og stendur sem ábyrgðarmaður sérkennslunnar gagnvart skólastjóra. Umsjónarmaður sérkennslu sér einnig um öll dagleg samskipti við aðra sérfræðinga s.s. sálfræðing og talkennara.

Uppfært október 2019

Bekkjavefir

Atburđadagatal

« Október 2021 »
S M Ţ M F F L
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Nćstu atburđir